top of page
SHIRO & MARO No Binding Mini Note 柴犬無間線迷你筆記簿

SHIRO & MARO No Binding Mini Note 柴犬無間線迷你筆記簿

鐘意sketch或者畫畫嘅你地 用依本簿就岩晒啦~
細細本放係袋度都好岩架!

32頁無間線迷你筆記簿
尺寸:100 x 135 mm
 • 留意事項

  本地速遞 - 會於即日聯絡客人後送貨

  自行提取地址 - 觀塘駿業里8號11樓22室
  Flat 1122, 11F, World Interests Building, 8 Tsun Yip Lane, Kwun Tong

  如有任何問題,請聯絡我們:
  WhatsApp:+852 9848 2531
  Email: hello@softory.store

HK$25.00Price
Product Page: Stores Product Widget
bottom of page