top of page
SHIRO & MARO NECK CUSHION 柴犬連帽頸枕

SHIRO & MARO NECK CUSHION 柴犬連帽頸枕

除左搭飛機嘅時候用得,溫書、做野、食完lunch個陣都好好用架😚
佢地嘅質地軟綿綿,超級舒服戴左個頸枕加埋頂帽就好似家的感覺一樣啦!夜晚訓唔著個陣,都可以戴住佢黎睇書煲劇架~
 
尺寸:340 x 310 mm
 • 留意事項

  本地速遞 - 會於即日聯絡客人後送貨

  自行提取地址 - Flat 1122, 11F, World Interests Building, 8 Tsun Yip Lane, Kwun Tong

  如有任何問題,請聯絡我們:

  WhatsApp:+852 9848 2531

  Email: hello@softory.store

HK$248.00Price
Product Page: Stores Product Widget
bottom of page