top of page
Ohhorang 小老虎雪糕貼紙

Ohhorang 小老虎雪糕貼紙

Ohhorang是一隻鐘意搞怪嘅活潑小老虎,亦都係吃貨一名!呢一款以雪糕主題嘅貼紙真係有夏日炎炎解暑嘅感覺噃☀️

畫風簡約又可愛,係很值得收集嘅小角色!今年又係虎年,為手帳尋找緊題材嘅朋友仔千祈唔好錯過啦🐯

尺寸:65 x 145 mm
數量:1張

韓國直送🇰🇷
支持韓國文創

Instagram: Softory.store
    HK$35.00Price
    Product Page: Stores Product Widget
    bottom of page