top of page
Dowdow & Mowmow sticker透明貼紙 - Celebration慶祝

Dowdow & Mowmow sticker透明貼紙 - Celebration慶祝

鐘意Dowdow同Mowmow既你地一定唔可以錯過依款Stickers!

依隻係透明stickers黎架

痴係schedule book就岩晒啦~~

兩隻又肥又圓既粉團痴埋一齊真係抗拒唔到...

快d將佢地帶落你本schedule度啦!!

 • 注意事項

  提取方式:

  1. 順豐到付

  以上價格不包括郵費,Softory Store將會採用順豐到付方式,寄出後會個別通知客人順豐送貨單號,客人大約於三天內會收到貨品。

   

  2. 自行提取:

  地址:觀塘駿業里8號世貿大樓11樓22室

  Address: Flat 1122, 11F, World Interests Building, 8 Tsun Yip Lane, Kwun Tong

   

  如有任何問題,請聯絡我們:

  WhatsApp:+852 9848 2531

  Website: www.softory.store

  -

  Softory Store在此感謝你們的支持~

HK$38.00Price
Product Page: Stores Product Widget
bottom of page