top of page
Dowdow & Mowmow Transparent Sticker - Dowdow & Mowmow透明貼紙

Dowdow & Mowmow Transparent Sticker - Dowdow & Mowmow透明貼紙

《DOWDOW & MOWMOW STICKER》

鐘意Dowdow同Mowmow既你地一定唔可以錯過依款Stickers!

依隻係透明stickers黎架

痴係schedule book就岩晒啦~~

兩隻又肥又圓既粉團痴埋一齊真係抗拒唔到...

快d將佢地帶落你本schedule度啦!!

 

尺寸:
Sticker: 111 x 133 mm
全新正版

 

Instagram: Softory.store

 • 留意事項

  本地速遞 - 會於即日聯絡客人後送貨

  自行提取地址 - Flat 1122, 11F, World Interests Building, 8 Tsun Yip Lane, Kwun Tong

  如有任何問題,請聯絡我們:

  WhatsApp:+852 9848 2531

  Email: hello@softory.store

HK$38.00Price
Product Page: Stores Product Widget
bottom of page