top of page
Mowmow Postcard明信片 - Pink Room粉紅房間

Mowmow Postcard明信片 - Pink Room粉紅房間

依款Dowdow Postcard一共有五款選擇
每款都會見到佢地唔同時間做既傻傻野呀~

最岩就係痴係電腦枱前面當裝飾咁用啦

其實用黎痴office張枱 或者書枱床頭都好好架

鐘意圓碌碌既你地一定要帶埋Dowdow同Mowmow返屋企啦!

 • 注意事項

  提取方式:

  1. 順豐到付

  以上價格不包括郵費,Softory Store將會採用順豐到付方式,寄出後會個別通知客人順豐送貨單號,客人大約於三天內會收到貨品。

   

  2. 自行提取:

  地址:觀塘駿業里8號世貿大樓11樓22室

  Address: Flat 1122, 11F, World Interests Building, 8 Tsun Yip Lane, Kwun Tong

   

  如有任何問題,請聯絡我們:

  WhatsApp:+852 9848 2531

  Website: www.softory.store

  -

  Softory Store在此感謝你們的支持~

HK$30.00Price
Product Page: Stores Product Widget
bottom of page