top of page
Dowdow & Mowmow Postcard明信片

Dowdow & Mowmow Postcard明信片

《DOWDOW POSTCARD》
依款Dowdow Postcard一共有五款選擇
每款都會見到佢地唔同時間做既傻傻野呀~

最岩就係痴係電腦枱前面當裝飾咁用啦

其實用黎痴office張枱 或者書枱床頭都好好架

鐘意圓碌碌既你地一定要帶埋Dowdow同Mowmow返屋企啦!

 • 留意事項

  本地速遞 - 會於即日聯絡客人後送貨

  自行提取地址 - Flat 1122, 11F, World Interests Building, 8 Tsun Yip Lane, Kwun Tong

  如有任何問題,請聯絡我們:

  WhatsApp:+852 9848 2531

  Email: hello@softory.store

   

HK$30.00Price
Product Page: Stores Product Widget
bottom of page