top of page
Shiro&Maro Ski Gloves 高級SHIRO&MARO滑雪手套

Shiro&Maro Ski Gloves 高級SHIRO&MARO滑雪手套

《高級SHIRO&MARO滑雪手套》
而家係冬季滑雪運動季節
緊係唔少得要帶埋自己嘅滑雪裝備去!
好多人都會忽略左隻手
但店主試過 就咁帶對手套去滑雪
隻手真係會凍到紅晒同痛架!
所以滑雪都真係要好好錫住自己對手
一凍親嘅話 你個人就唔想再滑架啦😂
所以唔想掃自己興嘅話
就一定要買對專業嘅滑雪手套去滑雪呀~

 • 留意事項

  本地速遞 - 會於即日聯絡客人後送貨

  自行提取地址 - Flat 1122, 11F, World Interests Building, 8 Tsun Yip Lane, Kwun Tong

  如有任何問題,請聯絡我們:

  WhatsApp:+852 9848 2531

  Email: hello@softory.store

HK$388.00Price
Product Page: Stores Product Widget
bottom of page