top of page
嘟嘟小熊水蜜桃貼紙

嘟嘟小熊水蜜桃貼紙

多汁香甜水蜜桃!嘟嘟小熊都好鍾意架!不知不覺又到左水蜜桃嘅季節,仲未諗好點裝飾8月、9月份手帳?就快啲帶走嘟嘟小熊水蜜桃貼紙啦!

尺寸:97 x 120 mm

數量:1枚

韓國直送

支持韓國文創

Instagram: Softory.store

    HK$35.00Price
    Product Page: Stores Product Widget
    bottom of page