top of page
嘟嘟小熊下雨天貼紙 Rainy Day Sticker

嘟嘟小熊下雨天貼紙 Rainy Day Sticker

近排天氣變幻無常,出門都要帶定把遮旁身啊!
嘟嘟小熊就好鐘意去玩水~ 但同時又好想天氣放晴,可以見到彩虹,小熊真係好矛盾呀~

尺寸:97 x 120 mm

 

韓國直送

支持韓國文創

 

Instagram: Softory.store

    HK$35.00Price
    Product Page: Stores Product Widget
    bottom of page